?

Log in

Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Artefact # 553534 [Aug. 17th, 2007|11:48 am]
NL poetry
...
link1 comment|post comment

(no subject) [May. 29th, 2007|03:40 pm]
NL poetry


Dit is een nier


En ik ben er recentelijk achter gekomen dat 1 van mijn nieren maar voor 10% werkt. Hij wordt binnenkort operatief verwijderd. Ik kan niet wachten, het is maar goed dat ik er nog 1 heb die het wel doet.
link3 comments|post comment

Karl Popper [May. 9th, 2007|01:05 pm]
NL poetry


Image by Steve Pyke
linkpost comment

Beertasters Video [Mar. 16th, 2007|11:40 am]
NL poetry
linkpost comment

(no subject) [Jan. 28th, 2007|07:47 pm]
NL poetry


Klik hier voor ware grootte: Klik Klik
link1 comment|post comment

Een mixje voor het nieuwe jaar [Jan. 2nd, 2007|04:05 pm]
NL poetry
Om het nieuwe jaar goed te beginnen of het oude goed af te sluiten heb ik een mix opgenomen met voornamelijke heel rustige muziek. Met onder andere Amon Tobin, Datach'i, kid606, Trentemøller, E.stonji, Wisp, Aphex twin, Boards of Canada.

Hier te downloaden: http://www.megaupload.com/?d=ZEJDUJG8
linkpost comment

Filmpjes van Boom [Dec. 18th, 2006|06:50 pm]
NL poetry


Bij de restaurantjes


Rondje dance-floor (slecht geluid op het einde)


Stevens rondje op het midden van Boom


Tochtje van de chill-out tot yoga-tent


Heel kort filmpje


Wij op Boom :)


Bij sacred fire en daaromheen


Bij de chill-out tent


Filmpjes gemaakt door sjak en mij :P en hier een linkje naar sjak dr site waar ook foto's staan van Boom: Greenworld
linkpost comment

William Bouguereau 30 november 1825 - 19 augustus 1905 [Dec. 12th, 2006|03:58 pm]
NL poetry


William Bouguereau - Le Ravissement de Psyche (1895)


Tijdens zijn leven werd William Bouguereau beschouwd als een van de beste schilders van de wereld. Tijdens zijn gehele artiesten leven exposeerde hij tijdens de "Salon de Paris", waar de high culture van die tijd werd tentoongesteld. Schilders van de in die tijd opkomende impressionistische stroming werden veelal geweigerd om hier te exposeren, werden ze wel toegelaten dan kregen zij de slechte plaatsen toegewezen. Ook Bouguereau was fel tegen deze nieuwe stromingen binnen de schilderkunst. Na zijn dood is Bouguereau in diskrediet geraakt en in zijn geheel uit beeld geraakt, hij verscheen zelfs niet meer in encyclopedieën. De oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk worden gezocht bij lastercampagnes die door nieuwere kunstcritici waren gestart omdat deze zijn verzet tegen de nieuwe richtingen in de schilderkunst niet konden vergeven. Het was waarschijnlijk tevens zo dat de eerste wereldoorlog de publieke interesse voor romantische schilderkunst liet omslaan naar een expressionistischer wereldbeeld.

Werden zijn werken tijdens zijn leven veelal voor hoge bedragen door (Amerikaanse) miljonairs gekocht in 1960 brachten ze niet meer op dan 500 tot 1500 dollar. Vanaf dat moment is er wel een groeiend her-interesse in deze schilder die tot uiting komt in de bedragen die voor zijn schilderijen worden neergelegd. In 1998 1,4 mlj, 1999 1,76 mlj en 2,67 mlj, 2000 3,52 mlj. En alhoewel kwaliteit zeker niet gemeten dient te worden aan wat men voor een schilderij betaalt is deze extreme toename wel sprekend voor toenemende erkenning van het talent van deze schilder.

Vandaag de dag kan worden gesteld dat Bouguereau een echte meester was en veel kunstcritici en historici scharen Bouguereau dan ook in het rijtje van Europese grootmeesters als o.a. Michelangelo, Carravaggio en Rembrandt. Waarvan over Rembrandt nog kan worden gezegd dat zijn roem aan het eind van zijn leven en na zijn dood ook aan een lastercampagne ten onder is gegaan, en dat herkenning en waardering voor zijn schilderkunst pas een kleine honderd jaar later weer nieuw leven werd ingeblazen.

Nog 2 afbeeldingen van William BouguereauCollapse )
linkpost comment

:D [Oct. 17th, 2006|02:05 pm]
NL poetry
link3 comments|post comment

Maschinenfest [Oct. 10th, 2006|01:59 pm]
NL poetry
Ging echt goed los daar in Duisterland!

Ik heb daar onder andere Winterkalte, antigen shift, mono no aware, cdatakill, bong-ra, hypnoskull(!!), mimetic en needle sharing gezien. This morn omina heb ik helaas gemist omdat ik in slaap was gevallen en hysteresis schijnt ook tof te zijn geweest maar toen stonden we nog ergens in de file bij breda. Ik wou dat ik wat foto's kon laten zien maar ik heb geen fototoestel.
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]