?

Log in

No account? Create an account
Filmpjes van Boom - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Filmpjes van Boom [Dec. 18th, 2006|06:50 pm]
NL poetry


Bij de restaurantjes


Rondje dance-floor (slecht geluid op het einde)


Stevens rondje op het midden van Boom


Tochtje van de chill-out tot yoga-tent


Heel kort filmpje


Wij op Boom :)


Bij sacred fire en daaromheen


Bij de chill-out tent


Filmpjes gemaakt door sjak en mij :P en hier een linkje naar sjak dr site waar ook foto's staan van Boom: Greenworld
linkReply