?

Log in

No account? Create an account
Een mixje voor het nieuwe jaar - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een mixje voor het nieuwe jaar [Jan. 2nd, 2007|04:05 pm]
NL poetry
Om het nieuwe jaar goed te beginnen of het oude goed af te sluiten heb ik een mix opgenomen met voornamelijke heel rustige muziek. Met onder andere Amon Tobin, Datach'i, kid606, Trentemøller, E.stonji, Wisp, Aphex twin, Boards of Canada.

Hier te downloaden: http://www.megaupload.com/?d=ZEJDUJG8
linkReply