?

Log in

No account? Create an account
Dit is een nier En ik ben er recentelijk achter gekomen dat 1… - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 29th, 2007|03:40 pm]
NL poetry


Dit is een nier


En ik ben er recentelijk achter gekomen dat 1 van mijn nieren maar voor 10% werkt. Hij wordt binnenkort operatief verwijderd. Ik kan niet wachten, het is maar goed dat ik er nog 1 heb die het wel doet.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: _siri
2007-05-29 05:35 pm (UTC)
Goddammit, wat naar! Hoe de fuck kom je daarachter? wat waren je klachten?
"het is maar goed dat ik er nog 1 heb die het wel doet".
Hierbij moest ik even lachen :$
+ daar stem ik bij in
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: allegorolio
2007-05-30 11:03 am (UTC)
Een maand of anderhalf geleden plaste ik ineens grote hoeveelheden bloed. Daar schrok ik opzich best van want dat horen gezonde jongemannen niet te doen he, dus toen ben ik naar de dokter geweest die mij weer doorverwees naar de uroloog. Toen hebben ze een hele zooi testen gedaan, van buikfoto, echo, cycstoscopie en urineonderzoek naar renografie en wat ct-scans. En nu weten ze dus dat mijn linkernier vol cysten zit en dat het waarschijnlijk iets is al vanaf mijn geboorte aan de gang is en geleidelijk aan steeds erger is geworden.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _siri
2007-05-30 05:29 pm (UTC)
Aha :|
Wel goed dat ze nu weten wat het is..ik heb al sinds ik toen in het ziekenhuis lag zowat elke maand griep en ben super vermoeid maar ze kunnen bij mij niks vinden; ben zowat overal al op getest. Het zal wel iets geestelijks zijn; uitputting door stress dachten ze, bla bla.

Maar wat als de operatie gedaan is? heeft dat dan verder nog gevolgen voor je? Krijg je er veel last van?
(Reply) (Parent) (Thread)